Dec Nov Dec 2016 Dec Jan
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

FM 2016.gada budžets

Par Finanšu ministrijas (resora) 2016.gada budžetu:

Finanšu ministrijas kopējā budžetā iekļauti gan izdevumi ministrijas un tās padotības iestāžu darbības nodrošināšanai, gan izdevumi, kas tiek veikti saskaņā ar uzņemtajām starptautiskajām saistībām vai normatīvo aktu prasībām.

Finanšu ministrijas kopējie izdevumi saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2016.gadam” noteikti 793,1 miljonu eiro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 753,6 miljonu eiro apmērā un izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 39,5 miljonu eiro apmērā.

Par Finanšu ministrijas (iestādes) 2016.gada budžetu:

Finanšu ministrijas (iestādes) izdevumi saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2016.gadam” paredzēti 335,5 miljonu euro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 335,1 miljonu eiro apmērā un izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 0,4 miljonu eiro apmērā.

Finanšu ministrijas (iestādes) īstenoto programmu un apakšprogrammu 2016.gadam plānoto izdevumu īpatsvars kopējā ministrijas resora budžetā veido 42,3% no visiem resora izdevumiem.

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

Pamatbudžeta programma 97.00.00  “Nozaru vadība un politikas plānošana”

Pamatbudžeta apakšprogramma 38.02.00 "Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana" projekts “HR 12 IB SPP 02 TWL - Stiprināt Struktūrfondu un Kohēzijas fondu jaunās 2014. - 2020. finanšu perspektīvas ietvaros auditu veikšanu ES fondu programmu ieviešanas sistēmas aģentūrā (Revīzijas iestādē)”.

Pamatbudžeta apakšprogramma 39.03.00 “Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude”

Pamatbudžeta apakšprogramma 41.01.00 “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā”

Pamatbudžeta apakšprogramma 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana”

Pamatbudžeta apakšprogramma 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem”

Pamatbudžeta programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

II. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana

Pamatbudžeta apakšprogrammas 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014.-2020.)” projekts “Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei”

Pamatbudžeta apakšprogrammas 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014.-2020.)” projekts “Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014. - 2020.gada plānošanas periodā"

Pamatbudžeta apakšprogrammas 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014.-2020.)” projekts “Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts  „Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā””

Pamatbudžeta apakšprogrammas 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014.-2020.)” projekts “Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts  „Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā””

Pamatbudžeta apakšprogrammas 70.07.00 “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” projekts “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes darba grupu sanāksmēm”

Pamatbudžeta apakšprogrammas 70.08.00 “Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016. - 2022.)” projekts “Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fonda un Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda revīzijas iestādes funkciju īstenošanā”

Pamatbudžeta apakšprogrammas 70.22.00 “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana” projekts “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai”

Pamatbudžeta apakšprogrammas 71.05.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai” projekts Nr.LV-01 „Tehniskās palīdzības fonds 2011.-2017.gadam”;

Pamatbudžeta apakšprogrammas 72.05.00 “Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai” projekts “Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā”
Pamatbudžeta apakšprogrammas 72.05.00 “Tehniskā palīdzība Latvijas un Šveices sadarbības programmas apgūšanai” projekts “Latvijas un Šveices sadarbības programmas Tehniskās palīdzības fonds”

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Dec Nov Dec 2016 Dec Jan
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija