Aug Jul 2020 Aug Sep
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

EK nav būtisku iebildumu pret Latvijas Attīstības plānu 21/03/2012

Pagājušajā nedēļā Briselē turpinājās Latvijas sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par Latvijas Attīstības plānu (AP), tā komentāriem un nepieciešamajiem papildinājumiem. EK kopumā nav būtisku iebildumu pret Attīstības plānu un tā nostādnēm, un EK ir pamatā akceptējusi struktūrfondu līdzekļu proporcionālo sadalījumu starp AP iekļautajām prioritātēm un līdzekļu vispusīgu reģionālo pieejamību ar mērķi mazināt reģionālās attīstības atšķirības Latvijā.

Nākamās sarunas ar EK par AP notiks vēl 30.oktobrī, un paredzams, ka Vienotais programmdokuments, ko EK sagatavo uz akceptēta Attīstības plāna bāzes un kas ir pamats struktūrfondu līdzekļu piešķiršanai ES dalībvalstij, tiks apstiprināts līdz šā gada beigām.

Latvijas galvenie mērķi, kas definēti Attīstības plānā, ir līdzsvarotas valsts attīstības veicināšana, infrastruktūras attīstība, biznesa vides un cilvēkresursu attīstība.

Kļūstot par ES dalībvalsti, Latvija pretendēs saņemt ES struktūrfondu līdzekļus - finansējumu sociālekonomisko apstākļu izlīdzināšanai valstī no visiem 4 ES struktūrfondiem:
- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF);
- Eiropas Sociālā fonda (ESF);
- Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF);
- Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI).

EK ir akceptējusi Latvijas piedāvāto finansējuma sadalījumu starp prioritātēm:

Finansējuma sadalījums (izteikts 2003.gada cenās) miljonos eiro
  

 

 

Latvijas līdzfinansējums

ES finansējums

Prioritātes īpatsvars pret kopējo ES finansējumu

Kopā

1.Prioritāte (ERAF)

67,88

203,63

32,58%

271,50

2.Prioritāte (ERAF)

52,08

156,25

25,00%

208,33

3.Prioritāte (ESF)

44,21

132,63

21,22%

176,83

4.Prioritāte (ELVGF)

30,42

91,25

14,60%

121,67

5.Prioritāte (ZVFI)

8,10

24,31

3,89%

32,42

6.Prioritāte Tehniskā palīdzība

5,65

16,94

2,71%

22,58

Kopā

208,33*

625,00

100,00%

833,33

*Pēc EK ieteikuma visās VPD prioritātēs ir pārrēķināts un norādīts minimālais nepieciešamas Latvijas puses līdzfinansējums, kas sastāda 25% no kopējā publiskā finansējuma

*Pēc EK ieteikuma visās VPD prioritātēs ir pārrēķināts un norādīts minimālais nepieciešamas Latvijas puses līdzfinansējums, kas sastāda 25% no kopējā publiskā finansējuma

Sarunās ar EK Latvija ir apņēmusies līdz 2004.gada 1.janvārim saskaņot nacionālo valsts pasūtījuma likumdošanu ar ES valsts pasūtījuma direktīvām, tāpēc nav formālu šķēršļu no ES struktūrfondiem līdzfinansēto projektu ieviešanai saskaņā ar atbilstības noteikumiem.
Saskaņā ar acquis ir sākta arī VPD iekļauto valsts atbalsta shēmu notifikācija, kas tiks pabeigta, pielietojot pārejas procedūras, līdz brīdim, kad Latvija iestāsies ES.
Turklāt Latvija ir uzsākusi 2003.gada 8.septembrī apstiprinātā Cilvēkresursu attīstības plāna īstenošanu, lai veicinātu struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības administratīvo kapacitāti, līdz ar to 2004.gada budžetā ir plānots papildus finansējums jaunu darbinieku pieņemšanai un apmācībai institūcijās, kuras būs iesaistītas ES struktūrfondu ieviešanā.

Attīstības plāns ir programmēšanas dokuments ES struktūrfondu finansējuma saņemšanai 2004.-2006.gadā, kurā ietverta Latvijas valdības stratēģija un prioritātes, kurām novirzāmi struktūrfondu līdzekļi. AP kalpos par projektu Vienotajam programmdokumentam, uz kā pamata tiks piešķirts ES finansējums un kuru vienpusēji apstiprinās Eiropas Komisija.

Attīstības plāns balstās uz detalizētu un vispusīgu Latvijas pašreizējās situācijas analīzi - gan makroekonomiskā griezumā, gan pa ekonomikas nozarēm, gan reģionālā izvērsumā. Tādējādi tiek noteiktas Latvijas stiprās un vājās puses, attīstības iespējas un draudi attīstībai.

Latvijas stabilā makroekonomiskā vide kalpo par pamatu AP stratēģisko mērķu noteikšanai un īstenošanai. Latvijas spēja nodrošināt ekonomikas izaugsmi, apjomīgas ārvalstu tiešo investīciju plūsmas, zems valsts parāda līmenis un zema inflācija nodrošina bāzi arī turpmākai ekonomikas izaugsmei. Tomēr, neraugoties uz straujo ekonomikas pieauguma tempu, būtu jāveicina arī nodarbinātības pieaugums un sociālekonomisko apstākļu izlīdzināšana visā valsts teritorijā. Kā vadošie sektori Latvijā tiek identificēti divi - kokrūpniecība un pakalpojumi. Arī Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis, labi attīstītais transporta tīkls, cilvēkresursi un dabas resursi nodrošina labas uzņēmējdarbības attīstības iespējas, ar nosacījumu, ka tiek novērsti trūkumi, kas kavē konkurētspēju.

Attīstības plānā iekļautās prioritātes un atbalstāmie pasākumi:

1. prioritāte Līdzsvarotas attīstības veicināšana:
- Vides infrastruktūras un tūrisma attīstības iespēju uzlabošana;
- Pieejamības un transporta sistēmas attīstība;
- Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība;
- Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība.
 
2. prioritāte Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana:
- Pasākumi pielietojamo pētījumu, inovāciju un tehnoloģiju pārneses veicināšanai uzņēmumos;
- Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība;
- Mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu stiprināšana;
- Pieeja finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem;
- Valsts pētījumu attīstība.
 
3. prioritāte Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana:
- Nodarbinātības veicināšana;
- Izglītības un tālākizglītības attīstība;
- Sociālās izstumtības apkarošana.

4. prioritāte Lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana:
- Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos;
- Atbalsts jaunajiem zemniekiem;
- Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzlabošana;
- Lauku teritorijiu adaptācijas un attīstības veicināšana;
- Mežsaimniecības attīstība;
- Vietējās kapacitātes attīstīšana, atbalstot ilgtspējīgas lauku kopienas (LEADER veida pasākums);
- Apmācības.

5. prioritāte Ilgtspējīgas zivsaimniecības attīstības veicināšana:
- Zvejas intensitātes sabalansēšana;
- Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana;
- Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga, zvejas ostu aprīkojuma un
akvakultūras attīstība;
- Neliela apjoma piekrastes zvejas attīstība, sociālekonomiskie pasākumi, jaunu noieta
tirgu veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām.

6. Prioritāte Tehniskā palīdzība.

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

14/07/2020 13/07/2020 13/07/2020

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2020 Aug Sep
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija