Jun May 2020 Jun Jul
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Līdz mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņa beigām atlikušas deviņas dienas; iedzīvotāju aktivitāte turpina pieaugt 24/05/2012 VID

Kopumā uz 2012.gada 22.maiju iesniegtas 42 235 fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijas. Tuvojoties mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņa beigām – 1.jūnijam, ik dienas tiek sasniegti jauni iesniegto deklarāciju skaita rekordi. Ņemot vērā arvien pieaugošo iedzīvotāju aktivitāti, VID aicina iedzīvotājus, kuriem jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, neatlikt deklarācijas iesniegšanu uz pēdējo brīdi un izmantot iespēju iesniegt deklarācijas ne tikai personīgi VID klientu apkalpošanas centros, bet arī, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, sūtot pa pastu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu deklarāciju sūtot uz e-pasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv

Kā jau iepriekš tika prognozēts, tuvojoties deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām, arvien vairāk pieaug iedzīvotāju aktivitāte, iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarācijas. Pagājušajā nedēļā sasniegts jauns rekords vienā dienā iesniegto deklarāciju skaita ziņā – otrdien, 22.maijā, tika iesniegtas 3287 mantiskā stāvokļa deklarācijas. Vidēji dienā pagājušajā nedēļā tika iesniegtas 1827 deklarācijas, kas ir divas reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš. Kopumā uz 2012.gada 22.maiju iesniegtas 42 235 mantiskā stāvokļa deklarācijas, tai skaitā 20 personas iesniegtajās mantiskā stāvokļa deklarācijās norādījušas iepriekš nedeklarētus ienākumus kopumā 577 644,33 latu apmērā, par kuriem aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 86 637,65 lati (deklarācijā norādītajiem iepriekš nedeklarētajiem ienākumiem tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā). Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis samaksāts valsts budžetā 44 608,16 latu apmērā.

Kur pieejama informācija par mantiskā stāvokļa deklarēšanu?

Visplašākā informācija par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanu gan latviešu, gan krievu valodā pieejama speciāli izveidotajā mājaslapā www.VIDsakumdeklaracija.lv. Šajā mājaslapā pieejams tests, ar kura palīdzību, atbildot uz 15 testa jautājumiem, iespējams noskaidrot, vai personai ir vai nav jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija. Mājaslapā pieejami visi nepieciešamie palīgmateriāli, tajā skaitā metodiskie materiāli un deklarāciju aizpildīšanas paraugi, kā arī ar šīs lapas starpniecību var nosūtīt jautājumus speciālistiem, kuri atbildes sniegs ne ilgāk kā divu dienu laikā.

Kā var iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju?

Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt gan personīgi, apmeklējot jebkuru VID Klientu apkalpošanas centru, nosūtīt pa pastu, nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv, ja deklarācija parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kā arī iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Kam jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija?

VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem[1] un kuras atbilst vismaz vienam no kritērijiem, kas noteikti Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā. Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.

Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz, ja personai pieder kāds no zemāk esošajiem īpašumiem:

 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā pieder nekustamais īpašums vai tā daļas, tai skaitā, ja pieder nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Latvijā pieder nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, īpašums nav reģistrēts Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā vai arī personai ir mantojuma apliecība, bet īpašums nav pārreģistrēts Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā uz mantotāja vārda) un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā pieder transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas), kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas) neatkarīgi no to iegādes vērtības;
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • ārvalstīs īpašumā ir finanšu instrumenti neatkarīgi no to iegādes vērtības;
 • īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība, piemēram, dārglietas, kolekcijas, antikvāri priekšmeti u.tml.), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Ja personas īpašumā ir tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:

 • Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā,
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā,
 • Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā,
 • Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā,
 • Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē,

un personai nav neviens no zemāk minētajiem finanšu līdzekļiem vai saistībām, fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarācija NAV JĀIESNIEDZ.

Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz, ja personas rīcībā ir kādi no zemāk minētajiem finanšu līdzekļiem vai personai ir zemāk norādītās finanšu saistības:

 • skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi, ja to kopējā summa Latvijā un ārvalstīs vai tikai Latvijā vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • uzkrājumi privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu), ja to kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • Latvijā vai ārvalstīs neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • Latvijā vai ārvalstīs personas izsniegti aizdevumi vai citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • noslēgti līgumi starp personu kā patiesā labuma guvēju un personu, kurai pieder vai kura pārvalda pārvaldīšanā nodotās kapitāla daļas vai finanšu instrumentus, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, fiziskai personai ir iespēja brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus un nomaksāt no tiem iedzīvotāju ienākuma nodokli ar pazemināto – 15% - likmi.

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2020 Jun Jul
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija