Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Augstākās izglītības iestāžu nesenu (pirms viena-trim gadiem) absolventu (20–34 gadu vecumā) nodarbinātības līmenis (% )

 • 2018 84.1
 • 2024 86.0

Dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomu absolventu īpatsvars no kopējā absolventu skaita augstākajā izglītībā (%) 

 • 2018 6.8
 • 2024 9.4

Pieaudzis akadēmiskā personāla īpatsvars, kuri nodarbināti pilna laika slodzē augstākās izglītības iestādēs (ISCED 5-8) (%) 

 • 2018 17.8
 • 2024 25.0

Absolventu nodarbinātība ir atbilstoša profesiju pamatgrupās no 0 līdz 3 (vadītāji, vecākie speciālisti un speciālisti)(% pret kopējo nodarbināto absolventu skaitu) 

 • 2018 78
 • 2024 80
Zemkopības ministrija

Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

 • 2019 2 181
 • 2021 2 608
Kultūras ministrija

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē

 • 2018 61.14
 • 2024 55.0