Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu (25–64 g. v.) un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (%) 

 • 2016 81.5
 • 2024 82.5

Diasporās skolās iesaistījušos bērnu, kuri apmeklē latviešu skolu, īpatsvars (%) 

 • 2019 12
 • 2024 13

Starptautiskās citējamības datubāzēs iekļauto Latvijas zinātnisko publikāciju skaits gadā (SCOPUS) (%)

 • 2020 2544
 • 2024 2688

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

 • 2020 7
 • 2022 5

Vērtējuma labi un ļoti labi īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (%) 

 • 2019 49.3
 • 2024 50.0

Vērtējuma teicami un izcili īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (%) 

 • 2019 24.5
 • 2024 25.0