attēls  Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Juridiskais departaments
Iepirkumu politikas un valsts nekustamo
īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļa
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
Tālr. +371 67083947
e-pasts: inga.berzina@fm.gov.lv
attēls Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta
Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Diāna Škļara
Tālr. +371 29991823
E-pasts: diana.sklara@cfla.gov.lv
Uzņēmējdarbības nodaļa
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919