Nodokļu ieņēmumu sadalījums pa budžetiem 2021.gadā

Nodokļa veids

Valsts pamatbudžets

Pašvaldību budžeti

Valsts speciālais budžets

 1. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas1

2,78%

 

97,22%

 1. Pievienotās vērtības nodoklis

100%

   
 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis2

25%

75%

 
 1. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

100%

   
 1. Akcīzes nodoklis

100%

   
 1. Dabas resursu nodoklis

par dabas resursu ieguvi  vai izmantošanu vai vides piesārņošanu

60%

40%

 

par radioaktīvo vielu izmantošanu

 

100%

 

par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi

 

100%

 

par atkritumu sadedzināšanu, oglekļa dioksīda (CO2) emisijām gaisā, videi kaitīgām precēm, iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem, akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm),  uguņošanas ierīcēm, ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā un par prettiesisku dabas resursu ieguvi un lietošanu

100%

 

 

par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem apglabāšanu

100%

 

 

par bīstamo atkritumu un ražošanas atkritumu, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem apglabāšanu

80%

 

20%

 

 

 1. Nekustamā īpašuma nodoklis
 

100%

 
 1. Izložu un azartspēļu nodoklis

no valsts mēroga izlozēm

100%

   

no azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas

100%

   

no vietējā mēroga izlozēm

 

100%

 

no azartspēlēm

95%

5%

 

 1. Muitas nodoklis3

100%

   
 1. Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis

100%

   
 1. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

100%

   
 1. Elektroenerģijas nodoklis

100%

   
 1. Mikrouzņēmumu nodoklis4

100%

 

 

 1. Solidaritātes nodoklis, tā sadalījums:

 

1%

veselības aprūpei

100%

 

 

10%

iedzīvotāju ienākuma nodoklim

25%

75%

 

14%

valsts pensijām

 

 

100%5

1Daļa ieņēmumu tiek ieskaitīti valsts fondēto pensiju shēmā. No 2018.gada valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas daļa 1% apmērā ir maksājums veselības aprūpes finansēšanai, kas tiek ieskaitīts valsts pamatbudžetā, bet pārējais maksājums sociālajai apdrošināšanai valsts speciālajā budžetā

2No 2021.gada 1.janvāra saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 13.pantu ieņēmumu sadalījums ir 25% un 75% (iepriekš bija 20% un 80%)

3No muitas nodokļa kopējiem ieņēmumiem 80% tiek ieskaitīti Eiropas Savienības budžetā

4MUN tiek sadalīts: 80% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis

No 2021.gada  valsts pensiju speciālajā budžetā 14% tiek novirzīti nepersonalizēti, kas 2019. - 2020.gadā tika reģistrēti nodokļa maksātāja personīgajā kontā, saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”

 

Avots: FM dati