Datums 24. novembris, 2022
Laiks13.30–14.30
Vieta Attālināti

Norisināsies Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomitejas (8AK) sēde, kurā piedalīsies Vadošās iestādes, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji.