“Lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un valsts pārvaldi, ir pilnveidota līdzšinējā Padziļinātās sadarbības programma. No 2019.gada 1.janvāra ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz Padziļinātās sadarbības programmas automātisku darbības procesu, t.i., ieviesta automātiska nodokļu maksātāju izvērtēšanas un programmā iekļaušanas process. Pieņemti 2018.gada 27.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj Padziļinātās sadarbības programmā, kritērijus programmas dalībnieka statusa iegūšanai, kritērijus programmas dalībnieka brīdināšanai par neatbilstību un izslēgšanai no programmas, kā arī kārtību, kādā programmas dalībnieku brīdina par neatbilstību un izslēdz no programmas un kādā informāciju par programmas dalībnieku publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

Aktuālā informācija par Padziļinātās sadarbības programmu, t.sk., kritērijiem Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statusa iegūšanai, kritērijiem Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka grupēšanai pa līmeņiem, Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka piešķirtās priekšrocības un Dalībnieku reģistrs pieejams Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē - https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-0.“.