Apr Mar 2020 Apr May
P O T C P S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Latvijas Republikas normatīvie akti 24/07/2018

Komercdarbības atbalsta kontroles likums

Likums pieņemts 2014.gada 19.jūnijā un spēkā stājās 2014.gada 1.jūlijā (L.V., 27.jūn., Nr.123)

 

Komercdarbības atbalsta kontroles nosaka Latvijas nacionālās kompetences un nodrošina efektīvu valsts atbalsta kontroles normu pielietošanu, tai skaitā:

  • lai nodrošinātu efektīvu komercdarbības atbalsta kontroli un novērstu negatīvo ietekmi uz konkurenci ES iekšējā tirgū, kas var rasties, piešķirot nelikumīgu atbalstu komercsabiedrībām, dalībvalstīm būtu jāvadās pēc aktuālākās komercdarbības atbalsta kontroles normu interpretācijas. Tā kā komercdarbības atbalsta kontroles normu interpretācija ir atrodama ne tikai Eiropas Savienības izdotajos normatīvajos aktos, bet arī Eiropas Savienības tiesu spriedumos, kā arī dokumentos, ko Eiropas Komisija izdod atbilstoši savai kompetencei, lai sasniegtu Eiropas Savienības noteiktos mērķus, likumprojektā tiek paredzēta iespēja tieši piemērot Eiropas Savienības aktus, Eiropas Savienības tiesu spriedumus un citus pieņemtos dokumentus valsts atbalsta jomā;
  • ietverts nacionālais kompetenču sadalījums starp Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju;
  • ietvertas procesuālās normas attiecībā uz valsts atbalsta izvērtēšanu un paziņošanu;
  • noteiktas nelikumīgā valsts atbalsta atgūšanas procedūras;
  • paredzēts aizliegums valsts atbalstu saņēmušajai komercsabiedrībai pildīt pakārtotās saistības (tai skaitā, atmaksāt aizdevumu, aprēķināt, uzkrāt vai izmaksāt par šādu aizdevumu procentus un citu atlīdzību), kamēr nav veikta valsts sniegtā komercdarbības atbalsta atmaksa,
  • noteikti finanšu uzskaites nosacījumi valsts un pašvaldību institūcijām, piešķirot finansiālo atbalstu komercsabiedrībām, kas izriet no Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību (turpmāk – Direktīva Nr.2006/111/EK), kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību prasību pārņemšanas.

Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”

Ministru kabineta  02.12.2014. noteikumi Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apstiprina šādus de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus:

  1. uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai;
  2. uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu.

Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr.741 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi”

Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr.741 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi” nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kā arī apstiprina šādus de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus:

  1. uzskaites veidlapa par tādas komercsabiedrības sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi;
  2. uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu komercsabiedrībai, kura sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.759 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”

Lai izpildītu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11. pantā noteikto prasību komercdarbības atbalsta paziņojuma un kopsavilkuma informācijas elektroniskai iesniegšanai Eiropas Komisijā tika pieņemti Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.759 ,,Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus, kā arī kopsavilkuma informāciju, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības, kas aizstāj Ministru kabineta  06.02.2007. noteikumus Nr.100 „Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kādā piešķir un anulē atbalsta paziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”.

Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.777 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”

Lai izstrādātu gada ziņojumus, kurus Eiropas Komisijā iesniedz saskaņā ar Padomes 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 21. panta 1. punktu un Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai, 5., 6. un 7. pantu tika pieņemti Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.777 ,,Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem (turpmāk - gada ziņojums), un kārtību, kādā piešķir un anulē gada ziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības. 

Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.786 „Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam"

Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.786 „Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam” nosaka reģionālā atbalsta piešķiršanas kārtību Latvijas Republikā, respektīvi, noteikumos tiek definēti reģioni (teritorijas), kuros Latvijā pieļaujams piešķirt reģionālās attīstības atbalstu komercsabiedrībām saskaņā ar Eiropas Komisijas ”Reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam” [publicēts Oficiālajā Vēstnesī C 209, 23.07.2013., 1. – 45.lpp.], kā arī maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes. Latvijas reģionālā atbalsta plāns 2014.-2020.gadam iesniegts saskaņošanai Eiropas Komisijā un tā pieņēmusi pozitīvu lēmumu (valsts atbalsta lieta reģistrēta Eiropas Komisijā ar numuru SA.38385).

Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam”

Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” nosaka kārtību, kādā komercsabiedrība deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam, kā arī apstiprina deklarācijas par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai un deklarācijas pielikuma par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai paraugu.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Apr Mar 2020 Apr May
P O T C P S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija