Jul Jun 2020 Jul Aug
P O T C P S Sv
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

#budžets2005 08.12.2017

Valsts budžeta likums

Likuma par valsts budžetu 2005.gadam pielikumi:

Ministru prezidenta Aigara Kalvīša ziņojums par 2005. gada budžetu
Finanšu ministra Oskara Spurdziņa ziņojums par 2005. gada budžetu
Finanšu ministra Valda Dombrovska ziņojums par 2005. gada budžetu
Saturs
1. Makroekonomiskās stratēģijas apraksts
1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Pašreizējā ekonomiskā attīstība
1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
Galvenie makroekonomiskie rādītāji
IKP sadalījumā pa nozarēm
IKP izlietojums
IKP ieņēmumu aspekts
Maksājumu bilance
2. Fiskālais apskats
2.1. Konsolidētā kopbudžeta projekts
2.2. Valsts konsolidētā budžeta projekts
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
2.3. Pašvaldību budžetu projekts
Pašvaldību budžeta kopapjoms 2005. gadā un objektīvo kritēriju īpatsvari atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu"
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2005. gadam, Ls

3. Ieņēmumu analīze
3.1. Nodokļu ieņēmumi
3.2. Nenodokļu ieņēmumi
3.3. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas
4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. Nodokļu parādi
5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi
5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (ievaddaļa)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (01. Valsts prezidenta Kanceleja; 02. Saeima; 03. Ministru kabinets; 10. Aizsardzības ministrija; 11. Ārlietu ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (12. Ekonomikas ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (13. Finanšu ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (14. Iekšlietu ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (15. Izglītības un zinātnes ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (16. Zemkopības ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (17. Satiksmes ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (18. Labklājības ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (19. Tieslietu ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (21. Vides ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (22. Kultūras ministrija; 23. Valsts Zemes dienests; 24. Valsts kontrole; 28. Augstākā tiesa)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (29. Veselības ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (30. Satversmes tiesa; 32. Prokuratūra; 35. Centrālā vēlēšanu komisija; 36. Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts; 37. Centrālā Zemes komisija; 44. Satversmes aizsardzības birojs; 45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts; 47. Radio un Televīzija; 48. Valsts cilvēktiesību birojs; 58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; 62. Mērķdotācijas pašvaldībām; 64. Dotācijas pašvaldībām)
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2005. gadā
Valsts investīciju projektu saraksts 2005. gadam
5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2006., 2007.g. un turpmākajos gados
6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums
6.1. Ieteiktie valsts aizņēmumi
6.2. Valsts parāda saistības
6.3. Valsts izsniegto galvojumu saistības
6.4. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas
6.5. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana
Valsts parāda un parāda apkalpošanas izmaksu prognoze 2004.-2009. gadam
Ārējais parāds 2005/2009
Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas
izdevumu prognoze 2005-2009
Maksājumi  par  riskantajiem  galvojumiem 2005. gadā (prognoze)
Valsts galvoto aizdevumu saistības 2005.-2009. gadā (miljonos)
Likvidēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai komercsabiedrību norakstāmo valsts aizdevumu apjoms uz 30.04.2004.
7. Grozījumi tiesību aktos

Valsts budžeta likuma paskaidrojumi:

Likuma "Par valsts budžetu 2006. gadam" paskaidrojumi
Saturs

1. Makroekonomiskās stratēģijas apraksts
1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Pašreizējā ekonomiskā attīstība
1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
Galvenie makroekonomiskie rādītāji
IKP sadalījumā pa nozarēm
IKP izlietojums
Maksājumu bilance

2. Fiskālais apskats
2.1. Konsolidētais kopbudžets
2.2. Valsts konsolidētā budžeta plāns
Valsts konsolidētā budžeta  izdevumi funkcionālā
sadalījumā (bez tīrajiem aizdevumiem), Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā
sadalījumā (bez tīrajiem aizdevumiem), Ls
Valsts  konsolidētā budžeta  izdevumi ekonomiskās klasifikācijas
sadalījumā (bez tīrajiem aizdevumiem), Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās
klasifikācijas sadalījumā (bez tīrajiem aizdevumiem), Ls
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā
sadalījumā (bez tīrajiem aizdevumiem), Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā
sadalījumā (bez tīrajiem aizdevumiem), Ls
2.3. Pašvaldību budžets
Pašvaldību budžeta kopapjoms 2006. gadā un objektīvo kritēriju īpatsvari atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu"
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2006. gadam, Ls
3. Ieņēmumu analīze
3.1. Nodokļu ieņēmumi
3.2. Nenodokļu ieņēmumi
3.3. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība
4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas
4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. Nodokļu parādi
5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi
5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (ievaddaļa)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (01. Valsts prezidenta kanceleja; 02. Saeima; 03. Ministru kabinets; 10. Aizsardzības ministrija; 11. Ārlietu ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (12. Ekonomikas ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (13. Finanšu ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (14. Iekšlietu ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (15. Izglītības un zinātnes ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (16. Zemkopības ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (17. Satiksmes ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (18. Labklājības ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (19. Tieslietu ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (21. Vides ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (22. Kultūras ministrija; 24. Valsts kontrole; 28. Augstākā tiesa)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (29. Veselības ministrija)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (30. Satversmes tiesa; 32. Prokuratūra; 35. Centrālā vēlēšanu komisija; 36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija; 37. Centrālā zemes komisija; 45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts; 47. Radio un televīzija; 48. Valsts cilvēktiesību birojs)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts; 58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; 62. Mērķdotācijas pašvaldībām; 64. Dotācijas pašvaldībām)
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2006. gadā
Valsts investīciju projektu saraksts 2006. gadam
5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2007., 2008. un turpmākajiem gadiem
6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums
6.1. Ieteiktie valsts aizņēmumi
6.2. Valsts parāda saistības
6.3. Valsts izsniegto galvojumu saistības
6.4. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas
6.5. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana
Valsts parāda un apkalpošanas izmaksu prognoze 2006. -2010. gadam
Ārējais parāds 206.-2010. gadam
Ārējo aizņēmumu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze 2006.-2010.gadam
Maksājumi par riskantajiem galvojumiem 2006.gadā (prognoze)
Likvidēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai komercsabiedrību norakstāmo valsts aizdevumu apjoms uz 31.12.2004.
Valsts galvoto aizdevumu saistības 2006.-2010.gadā
7. Grozījumi tiesību aktos

 

Analīze un izpilde

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jul Jun 2020 Jul Aug
P O T C P S Sv
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

JAUNĀKAIS FOTO / VIDEO

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija