Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Statistikas iestāžu īpatsvars, kas oficiālo statistiku un aprakstošos metadatus publicē oficiālās statistikas portālā (%)

  • 2020 -
  • 2022 90