Mēnešalga:
no 1250 līdz 1415 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ja esi enerģisks, un gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī vēlies sevi pilnveidot un izmantot savas zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad tieši Tu kā kolēģis esi nepieciešams Finanšu ministrijas komandai, kur šobrīd ir vakants amats: Vecākais eksperts (uz nenoteiktu laiku) Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļā

Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļa ir struktūrvienība, kas izstrādā un īsteno politiku iekšējā audita jomā, tai skaitā nodrošina valsts pārvaldes iekšējā audita koordināciju un vienotu iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānošanu.

Pievienojies mūsu kolektīvam un Tu iegūsi:
-    karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē;
-    darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā;
-    stabilu atalgojumu, mēnešalgu sākot no 1250 līdz 1415 EUR (atkarībā no Tavas kvalifikācijas kategorijas, iepriekšējās profesionālās pieredzes un pārbaudes laikā sasniegtajiem mērķiem),
-    un galvenais - profesionālu, radošu un dinamisku kolēģu komandu.

Tev būs jāuzņemas, jābūt atbildīgam un jāveic tādi pienākumi kā:
-    īstenot valsts pārvaldes iekšējā audita ilgtermiņa attīstību un koordināciju, tostarp, analizēt dažāda veida informāciju, meklēt risinājumus, sadarbībā ar nozares ekspertiem sagatavot attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus, metodikas vadlīnijas un darbības pārskatus,
-    atbilstoši nodaļas kompetencei sniegt viedokli par citu iestāžu un struktūrvienību tiesību aktu projektiem, plānošanas un pārskata dokumentiem, ekspertu atzinumiem, auditoru ziņojumiem,
-    pārstāvēt nodaļu sanāksmēs, darba grupās, uzraudzības institūcijās, starptautisko institūciju pārstāvju vizītēs, pārstāvēt valsts intereses Eiropas Savienības un citās institūcijās un nodrošināt sadarbību un informācijas apriti atbilstoši nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem.

Lai sekmīgi varētu uzsākt pildīt vakantā amata pienākumus, Tev jāatbilst šādām prasībām:
(atbilstoši amata aprakstā norādītajam)
-    augstākā izglītība sociālajās, tiesību vai vadībzinībās, kas papildināta ar speciālajām zināšanām iekšējās kontroles un/vai iekšējās kontroles uzraudzības, t.sk., iekšējā audita jomā
-    vismaz 5 gadu pieredze iekšējā audita jomā vai tai pielīdzināmā jomā;
-    zināšanas un prasme attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu, Ministru kabineta rīkojumu, informatīvo ziņojumu un Latvijas oficiālā viedokļa dokumentu projektu izstrādē un atzinumu sagatavošanā;
-    zināšanas iekšējā audita tiesiskā regulējuma jomā, starptautisko standartu pārvaldības, iekšējās kontroles, riska vadības, ārējā un iekšējā audita jomās;
-    ļoti labas pārliecināšanas un argumentācijas prasmes, labas iemaņas saskarsmē;
-    angļu valodas zināšanas rakstos un mutvārdos;
-    darba pienākumiem atbilstošas datora lietotāja prasmes (MS Office);
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Ja vēlies pieteikties konkursā, Tev līdz 2021. gada 11. maijam jānosūta Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 vai uz e-pastu pasts@fm.gov.lv šādi dokumenti:
-    pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
-    Curriculum Vitae (CV);
-    augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
-    dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs;
-    citas pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.
 

Amata apraksts

Zvani mums, ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095579.

Informējam, ka Tava pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, reģ.Nr. 90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371-67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi Finanšu ministrijā var iegūt Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.

Pretendentiem jāpiesakās līdz