Vides aizsardzības un reģionu attīstības finansējums — 121.8 milj. €
Finansējuma sadalījums