May Apr May 2017 May Jun
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Sabiedrības līdzdalība par ES jautājumiem

Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālajām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā

Lai veidotu Latvijas iedzīvotājiem un dažādām sociālām grupām labvēlīgus lēmumus Eiropas Savienības (ES) līmenī par Finanšu ministrijas kompetencē esošiem ES tiesību aktiem, ministrija aicina iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties ES politikas plānošanas procesā.

Lai atvieglotu nevalstiskā sektora darbu, Finanšu ministrijas mājas lapā ir norādīta saite uz attiecīgo ES tiesību aktu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš norāda laiku, līdz kuram nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem sociālajiem partneriem ir iespēja iesniegt komentārus un priekšlikumus. Tos elektroniski nosūtīt Finanšu ministrijai iespējams, izmantojot izvēlni "komentēt" vai arī sūtot vēstuli uz e-pasta adresi eslietas@fm.gov.lv

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir nozīmīga politikas dokumenta izstrādes sastāvdaļa, kas nodrošina ES tiesību aktu vienkāršību, savstarpēju saskaņotību un caurskatāmību.

Eiropas Savienības institūcijas

Eiropas Savienības (ES) institūcijas: Eiropas KomisijaEiropas Savienības Ministru Padome un Eiropas Parlaments ir galvenie lēmumu pieņēmēji Eiropas Savienībā. ES valstu iedzīvotājiem ir plašas iespējas ietekmēt likumdevējus. Ietekmes veidi un ceļi ir atšķirīgi dažādām ES iestādēm atkarībā no to darbības īpatnībām - kā intereses tās pārstāv un kādi ir to galvenie uzdevumi ES.

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas

Eiropas Savienības padomdevējinstitūcijas ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja.

Latviešu valoda ES institūcijās

Latvijai kļūstot par ES dalībvalsti, latviešu valoda ir kļuvusi par vienu no oficiālajām ES valodām. Eiropas Parlamenta sesijās un ES Padomes ministru sanāksmēs dalībvalstu pārstāvjiem ir tiesības uzstāties vienā no ES oficiālajām valodām. Uzstāšanos oficiālajās ES valodās tulko ES institūcijās nodarbinātie tulki. 

No 2004.gada 1.maija ikviens Latvijas iedzīvotājs sarakstē ar ES institūcijām var izmantot latviešu valodu, kā arī iepazīties ar ES līmenī pieņemtajiem lēmumiem un citiem oficiālajiem dokumentiem latviešu valodā.

Aktuālie Eiropas Komisijas priekšlikumi

ES POLITIKAS DOKUMENTI UN TIESĪBU AKTU PROJEKTI
Sabiedrības līdzdalību ES politikas veidošanas procesā regulē MK 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos" un MK 2009.gada 3.februāra instrukcija Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība", paredzot informācijas sniegšanu nevalstiskām organizācijām un sociālajiem partneriem, ievietojot informāciju par ES institūciju plānotajām iniciatīvām ministrijas mājaslapā.

Tiesību akta NR.                      Nosaukums

Priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš

Komentēt Nacionālā pozīcija

 

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Nosaukums

Priekšlikumu
iesniegšanas
termiņš

Viedokļa paušana

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Detalizēta informācija pieejama šeit.

05.05.2017.

Savu viedokli var paust, aizpildot anketu.

Līdzdalības iespēja likumprojekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda vadības likums” izstrādes procesā

Detalizēta informācija pieejama šeit.

19.05.2017.

Iebildumus un priekšlikumus par likumprojektu lūdzam atsūtīt elektroniski uz šādām e-pasta adresēm: Linda.Barbara@fm.gov.lv un Jekaterina.Kapilova@fm.gov.lv vai rakstveidā (pasta zīmogs līdz 2017.gada 19.maijam), nosūtot tos uz šādu adresi: Finanšu ministrijai, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919. 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā""

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2017.gada 30.martā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai veiktu tehniskus precizējumus Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"” (turpmāk – MK noteikumi Nr.130). Noteikumu projekts paredz precizēt MK noteikumu Nr.130 13.1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju administratīvo izmaksu iekļaušanai avansa maksājuma pieprasījumā, papildinot minēto apakšpunktu ar nosacījumu, ka avansa pieprasījumā var iekļaut arī netiešās izmaksas, ja tām piemēro netiešo izmaksu vienoto likmi. Papildus tiek precizēts MK noteikumu Nr.130 35.punkts, nosakot, ka maksājumu pieteikumi tiek sagatavoti vismaz četras reizes gadā, par maksājuma pieteikumu iesniegšanas Eiropas Komisijai termiņiem un izdevumu periodu sertifikācijas iestādei savstarpēji vienojoties ar vadošo iestādi, sadarbības iestādi un revīzijas iestādi, kā arī tiek svītrot minēto noteikumu 36. un 37. punktu. Tā kā starp sertifikācijas iestādi, vadošo iestādu un revīzijas iestādi ir panākta vienošanās, ka pēc katras iestādes atbildībā esošo dokumentu parakstīšanas, visu ar kontu slēgšanu saistīto dokumentu kopu Eiropas Komisijas elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā iesniedz vadošā iestāde,tad tiek precizēts MK noteikumu 38. punkts. Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 14.panta trešās daļas 1.punktam sertifikācijas iestādei ir tiesības veikt Eiropas Savienības fondu ieviešanas pārbaudes, kas nepieciešamas Eiropas Komisijai  iesniedzamo pārskatu apstiprināšanai. Ņemot vērā, ka minētais regulējums ietver dažāda veida pārbaudes, tai skaitā MK noteikumu Nr.130 40.punktā noteiktās, tad nav nepieciešams noteikt atsevišķu regulējumu zemāka līmeņa normatīvajā aktā. Ievērojot minēto tiek veikts tehnisks precizējumus, svītrojot MK noteikumu Nr.130 40.punktu.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz š.g. 24.martam.

 MK noteikumu anotācija

 MK noteikumu projekts

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

May Apr May 2017 May Jun
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija