Advanced search
  Clear filters

  Finanšu ministrija ir viena no labākajām darba vietām valsts pārvaldē, kurā strādā augsti kvalificēti darbinieki un mums rūp mūsu darbinieki.

  Ministrija savā darbībā balstās uz šādām kopīgām vērtībām:

  Profesionalitāte – spēt nodrošināt risinājumus, izmantojot zināšanas, kompetenci, kvalifikāciju un pieredzi;

  Sadarbība – izpratne un konstruktīvs dialogs kopīgu mēŗķu, rezultātu sasniegšanai ministrijā un ārpus tās. Cienām citu struktūrvienību tiesības būt informētam par mūsu aktivitātēm;

  Atbildība – apzinīga rīcība funkciju izpildē un attiecību veidošanā, kas nodrošina kvalitatīvu procesu un rezultātu;

  Attīstība – esam vērsti uz attīstību, inovatīvu pieeju, lai ietu roku rokā ar jaunievedumiem, jaunatklājumiem, sabiedrības idejām un ierosinājumiem.

  Ministrijas darbinieki ir nozīmīgākais iestādes resurss, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus un nodrošinātu ministrijas stratēģijā noteikto darbības virzienu profesionālu attīstību.

   Darbā mūsu iestādē vēlamies pieņemt cilvēkus, kuriem ir:

  • motivācija strādāt valsts pārvaldē;
  • atbilstošas profesionālās zināšanas un pieredze;
  • kuri apzinās savu lomu un devumu ministrijai, pildot uzticētos pienākumus.

  Finanšu ministrijā šobrīd nav izsludināti vakantu amatu konkursi. Ja jūs interesē darbs mūsu ministrijā, sekojiet līdzi informācijai šajā sadaļā.