Minister for Finance

Jānis Reirs

Minister for Finance
 • Ministra birojs

  Ministra birojs

  Signe Jantone

  Ministra biroja vadītāja
  All contacts
 • Parliamentary Secretary

  Parliamentary Secretary

  Atis Zakatistovs

  Parlamentārais sekretārs
  All contacts
 • State Secretary

  State Secretary

  Baiba Bāne

  State Secretary of the Ministry of Finance
  All contacts
  • Deputy State Secretary on EU funds Issues
   • Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības nodaļa

    Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības nodaļa

    Zane Jansone

    Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
    All contacts
   • Eiropas Savienības fondu kontroles nodaļa

    Eiropas Savienības fondu kontroles nodaļa

    Jūlija Sveženceva

    Nodaļas vadītāja
    All contacts
   • Eiropas Savienības fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

    Eiropas Savienības fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa

    Zane Logina

    Nodaļas vadītāja
    All contacts
   • Komercdarbības atbalsta kontroles departaments

    Komercdarbības atbalsta kontroles departaments

    Dace Berkolde

    Departamenta direktore
    All contacts
  • Valsts sekretāra vietnieks budžeta jautājumos

   Valsts sekretāra vietnieks budžeta jautājumos

   Jolanta Plūme

   Valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos
   All contacts
   • Budžeta departaments

    Budžeta departaments

    Taisa Trubača

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas nodaļa

     Aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas nodaļa

     Romija Rugevica

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Izglītības, zinātnes, kultūras, sporta finansēšanas nodaļa

     Izglītības, zinātnes, kultūras, sporta finansēšanas nodaļa

     Līga Šulca

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Labklājības sfēras finansēšanas nodaļa

     Labklājības sfēras finansēšanas nodaļa

     Anita Čemme

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Reģionālās attīstības, vides, zemkopības un satiksmes finansēšanas nodaļa

     Reģionālās attīstības, vides, zemkopības un satiksmes finansēšanas nodaļa

     Dace Hildebrante

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Valsts budžeta kopsavilkuma nodaļa

     Valsts budžeta kopsavilkuma nodaļa

     Zane Adijāne

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļa

     Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļa

     Elīna Kobzeva

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Budžeta politikas attīstības departaments

    Budžeta politikas attīstības departaments

    Kārlis Ketners

    Departamenta direktors
    All contacts
    • Budžeta attīstības nodaļa

     Budžeta attīstības nodaļa

     Klinta Stafecka

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Budžeta metodoloģijas nodaļa

     Budžeta metodoloģijas nodaļa

     Ludmila Jevčuka

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departaments

    Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departaments

    Inta Komisare

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Pašvaldību finansēšanas nodaļa

     Pašvaldību finansēšanas nodaļa

     Inese Runkovska

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļa

     Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļa

     Baiba Tisenkopfa

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     All contacts
  • Deputy State Secretary on tax administration policy and shadow aconomy issues

   Deputy State Secretary on tax administration policy and shadow aconomy issues

   Marika Valdmane

   Projekta vadītāja
   All contacts
   • Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu...

    Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu...

    Olga Bogdanova

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Sabiedrības interešu politiku nodaļa

     Sabiedrības interešu politiku nodaļa

     Irita Lukšo

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Nodokļu administrēšanas un starptautiskās administratīvās sadarbības politikas nodaļa

     Nodokļu administrēšanas un starptautiskās administratīvās sadarbības politikas nodaļa

     Ingūna Runča

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departaments

    Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departaments

    Edijs Ceipe

    Departamenta direktors
    All contacts
  • Deputy State secretary on Tax Policy Issues

   Deputy State secretary on Tax Policy Issues

   Sandra Bormeistere

   Vecākā eksperte
   All contacts
   • Netiešo nodokļu departaments

    Netiešo nodokļu departaments

    Solvita Āmare-Pilka

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Muitas un akcīzes nodokļa nodaļa

     Muitas un akcīzes nodokļa nodaļa

     Jolanta Krastiņa

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa

     Pievienotās vērtības nodokļa nodaļa

     Sintija Ozola

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Grāmatvedības un revīzijas politikas departaments

    Grāmatvedības un revīzijas politikas departaments

    Daina Robežniece

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļa

     Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļa

     Arta Priede

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļa

     Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļa

     Dace Šodnaka

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Nodokļu analīzes departaments

    Nodokļu analīzes departaments

    Kristīne Bāra

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Ieņēmumu analīzes un prognozēšanas nodaļa

     Ieņēmumu analīzes un prognozēšanas nodaļa

     Ieviņa Dzenīte

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Nodokļu politikas stratēģijas nodaļa

     Nodokļu politikas stratēģijas nodaļa

     Ieva Kodoliņa-Miglāne

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Tiešo nodokļu departaments

    Tiešo nodokļu departaments

    Astra Kaļāne

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Īpašuma un iedzīvotāju ienākuma

     Īpašuma un iedzīvotāju ienākuma

     Anda Orehova

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Uzņēmumu nodokļu un starptautisko nodokļu jautājumu nodaļa

     Uzņēmumu nodokļu un starptautisko nodokļu jautājumu nodaļa

     Andrejs Birums

     Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
     All contacts
  • Deputy State Secretary on Financial Policy Issues
   • Finanšu tirgus politikas departaments

    Finanšu tirgus politikas departaments

    Aija Zitcere

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Kapitāla tirgus un apdrošināšanas politikas nodaļa

     Kapitāla tirgus un apdrošināšanas politikas nodaļa

     Egita Šķibele

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļa

     Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļa

     Dina Buse

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Starptautisko finanšu institūciju nodaļa

     Starptautisko finanšu institūciju nodaļa

     Inga Forda

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Fiskālās politikas departaments

    Fiskālās politikas departaments

    Nils Sakss

    Departamenta direktors
    All contacts
    • Ekonomisko un finanšu lietu nodaļa LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

     Ekonomisko un finanšu lietu nodaļa LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES

     Agnese Timofejeva

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     All contacts
    • ES budžeta un finansējuma nodaļa

     ES budžeta un finansējuma nodaļa

     Antra Esenberga

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Fiskālās pārvaldības nodaļa

     Fiskālās pārvaldības nodaļa

     Gints Trupovnieks

     Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
     All contacts
    • Starptautisko ekonomisko un finanšu lietu nodaļa

     Starptautisko ekonomisko un finanšu lietu nodaļa

     Kristaps Žīgurs

     Nodaļas vadītājs
     All contacts
   • Tautsaimniecības analīzes departaments

    Tautsaimniecības analīzes departaments

    Inta Vasaraudze

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Fiskālās analīzes un prognozēšanas nodaļa

     Fiskālās analīzes un prognozēšanas nodaļa

     Jūlija Burģe

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Makroekonomikas nodaļa

     Makroekonomikas nodaļa

     Dainis Stikuts

     Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs
     All contacts
  • Head of administration

   Head of administration

   Marika Valdmane

   Vecākā eksperte
   All contacts
   • Dokumentu pārvaldības departaments

    Dokumentu pārvaldības departaments

    Ilona Rostoka

    Departamenta direktore
    All contacts
   • Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments

    Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments

    Vita Liepa

    Departamenta direktore
    All contacts
    • Budžeta izpildes nodaļa

     Budžeta izpildes nodaļa

     Antra Bolgzde

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Finanšu nodaļa

     Finanšu nodaļa

     Rita Birša

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Informātikas nodaļa

     Informātikas nodaļa

     Guntars Putāns

     Nodaļas vadītājs
     All contacts
    • Publisko iepirkumu un projektu vadības nodaļa

     Publisko iepirkumu un projektu vadības nodaļa

     Māra Gūtmane-Reinolde

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Juridiskais departaments

    Juridiskais departaments

    Agija Leitāne-Šķēle

    Departamenta direktora vietniece
    All contacts
    • Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļa

     Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļa

     Inga Bērziņa

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Juridiskā atbalsta nodaļa

     Juridiskā atbalsta nodaļa

     Edīte Strazdiņa

     Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja
     All contacts
    • Tiesību aktu nodaļa

     Tiesību aktu nodaļa

     Dana Aleksandrova

     Nodaļas vadītāja
     All contacts
   • Personālvadības departaments

    Personālvadības departaments

    Mārīte Krišāne

    Departamenta direktore
    All contacts
  • Internal audit department

   Internal audit department

   Arina Andreičika

   Departamenta direktore
   All contacts
   • Iekšējā audita nodaļa

    Iekšējā audita nodaļa

    Laila Lazdāne

    Nodaļas vadītāja
    All contacts
   • Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļa

    Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļa

    Gita Mežupa

    Nodaļas vadītāja
    All contacts
  • Comunication department

   Comunication department

   Lelde Grīnvalde

   Departamenta direktora vietniece
   All contacts