Advanced search
    Clear filters
    Latvijas ES fondu komunikatoru kopbilde kopā ar Interreg komandas pārstāvjiem
    ES fondu sadalījuma pilnveide sekmēs straujāku investīciju ieplūdi ekonomikas attīstībai
    Parlamentārā sekretāre Karina Ploka paraksta kopīgo ministru deklarāciju