Advanced search
    Clear filters
    Divi vīrieši tumšos uzvalkos stāv plecu pie pleca, rokās turot liela formāta mapi, fonā pilsētas skats
    Ukrainas bēgļi