Advanced search
    Clear filters
    Vīrietis krāsainā uzvalkā stāv pļavā ar izplestām rokām un skatās debesīs. Latvija saņem 26,95 milj. eur