Advanced search
    Clear filters
    Parlamentārā sekretāre Karina Ploka paraksta kopīgo ministru deklarāciju
    vīrietis melnā uzvalkā ar sarkanu tauriņu sarokojas ar sievieti tumšā kostīmā uz zila fona