Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai, kā arī personāla atbalstu funkcijas veikšanai. Turpināt attīstīt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansētos projektus Ādažos un Lielvārdē atbilstoši NATO prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide;
  2. infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai;
  3. NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka un militāro bāžu izveide;
  4. Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrole NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defense System) ietvaros (projekts ASBE – ACCS Sofware based element).

Apakšprogrammas izpildītājs: NBS, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 557 632

500 000

596 853

596 853

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 057 632

96 853

-

-596 853

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-91

19,4

-

-100

Atlīdzība, euro

38 155

-

589 853

596 853

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

9

9

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

5 5261

5 526

-

Piezīmes.
1 Tai skaitā tiek nodrošinātas piemaksas projektu realizācijā iesaistītajām Aizsardzības ministrijas un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra personālam, saskaņā ar MK 2019. gada 22. oktobra rīkojumu Nr. 512.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

500 000

596 853

96 853

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

500 000

596 853

96 853

Izmaiņas  izdevumos no ārvalstu finanšu palīdzības NATO investīciju projekta “Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)” īstenošanai

500 000

-

-500 000

Palielināti izdevumi atlīdzībai 9 jaunām amata vietām pamatojoties uz MK 2019. gada 22. oktobra rīkojumu Nr. 512 “Par Latvijas līdzdalības nodrošināšanu NATO Drošības investīciju programmā”

-

596 853

596 853