Ikgadējs informatīvais ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem un par AFCOS stratēģijas izpildi

Pamatojums

Likuma par budžeta un finanšu vadību 28.2 pants. 

Ziņojuma mērķis ir informēt Ministru kabinetu par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem, konstatētājām neatbilstībām ES fondu ietvaros līdz kārtējā gada 31. decembrim un par konkrētajā gadā tiesībsargājošās iestādēs saņemtajiem iesniegumiem par iespējamām krāpnieciskām un citām nelikumīgām darbībām, kā arī par AFCOS darbu un paveikto ES finanšu interešu aizsardzības jomā.

AFCOS informatīvais ziņojums