Līdz šim banka ir aktīvi darbojusies privātā sektora atbalsta jomā, pašvaldību un valsts un pašvaldības uzņēmumu kreditēšanā.

Saskaņā ar 2011.gada 11.oktobrī apstiprināto stratēģiju, galvenās ERAB prioritātes Latvijā ir noteiktas:

  • Atbalsts investīcijām, kas nodrošina enerģijas drošību un enerģijas efektīvu izmantošanu – ERAB iesaistīsies un finansiāli atbalstīs atjaunojamās enerģijas un enerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošanas projektos pašvaldību un privātās uzņēmējdarbības līmeņos. ERAB meklēs iespējas atbalstīt enerģētikas tirgus integrāciju Baltijas un arī Centrāleiropas reģionā, kā arī atbalstīs investīcijas enerģijas projektos privātajā sektorā, īpaši uzsverot atjaunojamās enerģijas izmantošanu;
  • Finanšu sektora stiprināšana – turpmākā ERAB iesaiste ietvers līdzdalību finanšu sektora stabilitātes nodrošināšanā, turpinot līdzdarboties Parex Banka un Citadele banka. Tiks atbalstīti ieguldījumi mazo un vidējo uzņēmumu kapitālā (arī kā mezzanine kapitāla ieguldījumi);
  • Eksporta sektora konkurētspējas uzlabošana – atbalstot enerģijas efektivitātes uzlabošanas projektus eksportējošos uzņēmumos, tiks veicināts eksporta konkurētspējas pieaugums. Tiks pievērsta uzmanība arī pārrobežu investīciju projektu finansēšanai;

  • Politiskais dialogs – ERAB turpinās uzturēt politisko dialogu ar valdību esošo reformu finanšu sektora stabilitātes nodrošinājuma jomā, īpašs atbalsts būs Parex Bankas un Citadeles Bankas restrukturizācijas / pārveides procesā līdztekus Eiropas Komisijai. Nepieciešamības gadījumā ERAB var iesaistīties iepirkumu procedūru caurspīdīgumu nodrošināšanā, arī PPP projektu normatīvā regulējuma attīstīšanā, kad valsts būs gatava atsākt sarunas par šādu projektu realizēšanas iespējām.