Finanšu ministrija ir atbildīga par valsts politikas izstrādi valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā. Atbilstoši Finanšu ministrijas darbības stratēģijai 2014.-2016. gadam valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas mērķis ir izveidot vienotu, pārskatāmu, sabiedrības interesēm atbilstošu, optimālu un lietderīgu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānismu.

Lai optimizētu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, Ministru kabinets 2006. gada 9. maijā ar rīkojumu Nr.319 apstiprināja politikas plānošanas dokumentu “Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcija”. Finanšu ministrija ir noteikta par atbildīgo ministriju koncepcijas īstenošanā. Savukārt, lai īstenotu valsts nekustamo īpašumu centralizētas pārvaldīšanas modeli, ministrijām un valsts institūcijām uzdots risināt to valdījumā esošo nekustamo īpašumu struktūras optimizēšanu un to rīcībā esošos valsts īpašumā saglabājamus nekustamos īpašumus pakāpeniski nodot Finanšu ministrijas valdījumā, un tikai atsevišķos gadījumos organizēt to pārvaldīšanu pēc nozaru principa, nododot valsts nekustamos īpašumus citu specializēto kapitālsabiedrību vai institūciju pārvaldīšanā.

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” veic Finanšu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, kas ietver arī to atsavināšanu un iznomāšanu, kā arī jaunu valstiski nozīmīgu būvniecības projektu attīstīšanu, lai nodrošinātu tiešās pārvaldes iestādes ar nepieciešamajām telpām to funkciju nodrošināšanai.