Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the request of Georgia to become a Contracting Party to that Convention

Tiesību akta numurs:   COM/2016/0282

Dokumenta oriģināls

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija

Līdzatbildīgā iestāde: Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija

 

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products

Tiesību akta numurs:   COM(2016)299

Dokumenta oriģināls

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija

Līdzatbildīgā iestāde: Zemkopības ministrija, Ekonomikas ministrija

 

Priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

Tiesību akta numurs:   COM(2016)301

Dokumenta oriģināls

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija

Līdzatbildīgā iestāde: Zemkopības ministrija, Ekonomikas ministrija

 

Open Public Consultation for the Mid-term Evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF)

Tiesību akta numurs Sabiedriskā apspriešana 18.05.2016 – 18.08.2016 

Dokumenta oriģināls 

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

Līdzatbildīgā iestāde Labklājības ministrija

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The adaptation in line with inflation of minimum amounts of cover laid down in Directive 2009/103/EC relating to insurance against civil liabaility in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability

Tiesību akta numurs: COM/2016/246 

Dokumenta oriģināls    

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

Līdzatbildīgā iestāde: Satiksmes ministrija

 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

Tiesību akta numurs: COM/2016/242 

Dokumenta oriģināls 

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

Līdzatbildīgā iestāde: Labklājības ministrija

 

Public consultation for the evaluation of Directive 2009/81 on public procurement in the fields of defence and security

Tiesību akta numurs: Sabiedriskā apspriešana 11.04.2016 – 08.07.2016 

Dokumenta oriģināls

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

Līdzatbildīgā iestāde: Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija

 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Amending Protocol to the Agreement between the European Community and the Principality of Monaco providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC

Tiesību akta numurs: COM/2016/0201 

Dokumenta oriģināls  

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

 

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application, of the Amending Protocol to the Agreement between the European Community and the Principality of Monaco providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC

Tiesību akta numurs: COM/2016/0200 

Dokumenta oriģināls

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

Tiesību akta numurs: COM (2016) 210 

Dokumenta oriģināls

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

Līdzatbildīgā iestāde: Labklājības ministrija

 

BUDŽETA GROZĪJUMA Nr. 2 PROJEKTS 2016. GADA VISPĀRĒJAIS BUDŽETS 2015. FINANŠU GADA PĀRPALIKUMA IESKAITĪŠANA

Tiesību akta numurs: COM (2016) 227 

Dokumenta oriģināls 

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

Līdzatbildīgā iestāde: Ārlietu ministrija 

 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches

Tiesību akta numurs: COM (2016) 198 

Dokumenta oriģināls 

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija 

 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā 2014- 20

Tiesību akta numurs: COM (2016) 202 

Dokumenta oriģināls

Atbildīgā iestāde: Finanšu ministrija