ESM reģistrētā kapitāla parakstīšanai paredzēto iemaksu pamato parakstīšanas atslēga, kādu ESM dalībnieču valstu centrālās bankas noteikušas Eiropas Centrālās bankas kapitālam. ESM reģistrētā kapitāla iemaksu atslēgu koriģē, kad: a) Eiropas Savienības dalībvalsts kļūst par jaunu ESM dalībnieci un ESM parakstītais kapitāls automātiski palielinās; vai b) beidzas divpadsmit gadu pagaidu korekcija, ko piemēro ESM dalībniecei.

Ja jaunas ESM dalībnieces iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju atbilstīgi tirgus cenām euro izteiksmē gadā tieši pirms valsts iestāšanās ESM ir mazāks par 75% no Eiropas Savienības vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju atbilstīgi tirgus cenām, tad šīs dalībnieces iemaksas atslēga ESM reģistrētā kapitāla parakstīšanā gūst labumu no pagaidu korekcijas un ir vienāda ar šādu summu:

  • 25% no procentuālās daļas šīs ESM dalībnieces valsts centrālās bankas ECB kapitāla; un
  • 75% no šīs ESM dalībnieces procentuālās daļas nacionālajā kopienākumā atbilstīgi tirgus cenām euro izteiksmē euro zonas reģionā gadā tieši pirms šīs dalībnieces iestāšanās ESM. Latvijai piederošā kapitāla atslēga šobrīd ir 0.2746%.

Latvijai piederošā kapitāla atslēga šobrīd ir 0.2746%.

Sākotnējais Latvijas apmaksājamais kapitāls ir EUR 1 935 300 000 un atbilst 19 353 daļām, ko sadala 2 212 apmaksājamās daļās un 17 141 neapmaksātās daļās. Pēc pagaidu korekcijas beigām 2026.gada 1.janvārī Latvijai būs jāveic tālākas iemaksas EUR 902 900 000 apmērā, parakstoties uz 1 032 apmaksājamām daļām un 7 997 neapmaksātām daļām.