Eiropas Savienības normatīvie akti

PiezīmeEiropas Savienības regula  ir tiesību akts, kas ir tieši piemērojams un saistošs visām dalībvalstīm. Uzreiz pēc regulas pieņemšanas tā stājas spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs – tai ir vienāds spēks ar katras valsts tiesību aktiem.

Saskaņā ar Regula Nr.537/2014 2.panta 1.punktu šo regulu jāpiemēro:

  1. Obligātiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kas veic obligātās revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās;
  2. Sabiedriskas nozīmes struktūrām.

Regula Nr.537/2014 ir obligāti piemērojama no 2016.gada 17.jūnija. Regulas Nr.537/2014 16.panta 6.punktu piemēro no 2017.gada 17.jūnija.