Statuss:
Noslēdzies
logo

Projekta mērķis

ES fondu izvērtēšanas nodrošināšana 2014. - 2020. gada plānošanas periodā un izvērtēšanas kapacitātes paaugstināšana ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, lai nodrošinātu izmaksu un rezultātu ziņā maksimāli efektīvu un sekmīgu ES fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā un uz rezultātiem orientētu ES fondu ieguldījumus Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrībā.

Projekta ieguvumi

  • sekmīga ES fondu izvērtēšanas plāna 2014. - 2020. gadam un ikgadējo izvērtēšanas plānu izstrāde un ieviešana, t.sk. šajos plānos iekļauto izvērtējumu veikšana;
  • izvērtējumu rezultātu izmantošana turpmākai ES fondu ieguldījumu plānošanas un ieviešanas pilnveidošanai;
  • paaugstināta ES fondu vadībā iesaistīto institūciju kapacitāte izvērtēšanas jautājumos. 

Projekta atbalstāmās darbības:

  • ES fondu izvērtēšanas nodrošināšana un pētījumu veikšana;
  • ES fondu izvērtēšanas pēctecības nodrošināšana;
  • ES fondu izvērtēšanas kapacitātes stiprināšana;
  • Projekta vadības nodrošināšana;
  • Publicitātes nodrošināšana par ES fondu izvērtēšanas jautājumiem.

Projekta termiņš un finansējums

Projekta termiņš ir no 2016. gada 1.janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim, projekta  kopējā summa – 1 410 851,00 eiro (Eiropas Sociālā fonda finansējums).