Finanšu ministrija ievēro MK ieteikumus Nr. 1 "Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi" (21.11.2018.)

Ieteikumi nosaka valsts pārvaldes vērtības un ētikas – uzvedības un rīcības – pamatprincipus, kurus ievēro Ministru kabineta padotībā esošās iestādes (turpmāk – iestāde) un tajās nodarbinātie – amatpersonas, ierēdņi un darbinieki (turpmāk – nodarbinātais).