Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Inovāciju centru LUMIC, izmantojot centra piedāvāto platformu, 2022.gada III ceturksnī ir radījusi studentiem rudens/ziemas periodā iespēju piedalīties programmā “Komunikācijas Re: Vīzija”.

Programmas mērķis: izstrādāt Finanšu ministrijas izvirzīto izaicinājumu risinājumus jeb prototipus, kas veicinātu veidot valstiskās uzraudzības procesu modernāku un atbilstošu labākajai starptautiskajai praksei revidenta profesijai un darba procesam. Tas ietver arī idejas, tostarp, pētījumus par to, kā veicināt izpratni par revīzijas pakalpojuma mērķiem, parādot tā plašumu un ietekmi uz tautsaimniecību.

Programmas ietvaros bija nodrošinātas izglītojošas lekcijas, kas ievadīja tēmā un deva praktisku ieskatu par revīzijas procesu.

infografika

Pirmā lekcija

14.10. "Kāds ir Gada pārskata sastāvs?", A.Priede
Skatīt vairāk
lekcijas vizuālais materiāls ar bildi un tekstu

Otrā lekcija

19.10. "Revīzijas gaidu plaisa", I.Latkovska
Skatīt vairāk

Trešā lekcija

21.10. "Ko saprotam ar vārdu revīzija", T.Trenko, R.Ikaunieks
Skatīt vairāk

Ceturtā lekcija

23.11. "Valsts pārvalde, kas uzrunā", O.Kazaka
Skatīt vairāk