Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, ko faktiski maksā gala patērētājs, iegādājoties preces vai saņemot pakalpojumus. PVN ir neitrāls attiecībā pret uzņēmējiem. PVN sistēma nosaka, ka uzņēmēji ir tie, kas, piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus, iekasē PVN summu no gala patērētājiem un to iemaksā valsts budžetā. PVN sistēmas neitralitāti nodrošina priekšnodokļa atskaitīšanas institūts, kā rezultātā PVN faktiski tiek piemērots starpībai - “pievienotajai vērtībai”, kas rodas katrā ražošanas un izplatīšanas posmā.

PVN piemērošana Eiropas Savienības līmenī ir harmonizēta un to nosaka Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva). Latvijā PVN piemērošanu kopš 2013.gada 1.janvāra nosaka Pievienotās vērtības nodokļa likums.