Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir darba ņēmēji, darba devēji un pašnodarbinātie.

 

Nodokļa objekts

Nodokļa objekts ir ienākums, kas pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

No 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Nodokļa objekts ir ienākums, kas pārsniedz 55 000 euro gadā.

No 2019.gada 1.janvāra.

Nodokļa objekts ir ienākums, kas pārsniedz 62 800 euro gadā.

 

Nodokļa likme

Līdz 2018.gada 31.decembrim.

Nodokļa likme ir tāda pati kā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme. Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, tad likme ir 35,09% (darba ņēmēja likme 11% un darba devēja likme 24,09%). Nodokļa likme atšķiras tiem nodokļa maksātājiem, kuri nav apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem (pašnodarbinātie, pensionāri u.c. personas).

No 2019.gada 1.janvāra.

Nodokļa likme ir 25,50%.

 

Taksācijas periods

Kalendāra gads, kam, saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, noteikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs.

 

Nodokļa aprēķināšana un ieskaitīšana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodokli aprēķina reizi mēnesī.

Nodoklis tiek sadalīts un ieskaitīts šādos budžetos:

No 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

  • 1 procentpunkta apmērā valsts budžetā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai;
  • 6 procentpunktu apmērā nodokļu maksātāja fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā;
  • 4 procentpunktu apmērā nodokļa maksātāja privātajā pensiju fonda pensiju plānā (nodokļu maksātājs ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks) vai 10 procentpunktu apmērā nodokļa maksātāja privātajā pensiju fonda pensiju plānā (nodokļu maksātājs nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks);
  • 10,5 procentpunktu apmērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;
  • atlikušā nodokļa daļa valsts pensiju speciālajā budžetā.

No 2019.gada 1.janvāra.

  • 1 procentpunkta apmērā valsts budžetā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai;
  • 14 procentpunktu apmērā valsts pensiju speciālajā budžetā, reģistrējot nodokļa maksātāja personīgajā kontā saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;
  • 10,5 procentpunktu apmērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.

 

Solidaritātes nodokļa pārmaksa

No 2019.gada 1.janvāra

Solidaritātes nodokļa objektam taksācijas gada laikā tiek piemērota tā pati likme, kas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Par solidaritātes nodokļa objektu, kam taksācijas gada laikā piemērota augstāka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme nekā solidaritātes nodokļa likme 25,50%, Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1.septembrim (līdz 2020.gada 1.septembrim par 2019.gadu) veic nodokļa maksātājam pārmaksātā solidaritātes nodokļa atmaksu.

Ja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme tiek dalīta starp darba devēju un darba ņēmēju, pārmaksātā solidaritātes nodokļa atmaksu veic tikai darba devējam.

Līdz 2019.gada 1.jūnijam tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par pārmaksātā solidaritātes nodokļa atmaksas rezumējošā kārtībā aprēķināšanas metodiku un atmaksas kārtību (Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavos Labklājības ministrija).