Padomes loma

Eiropas Savienības (ES) padome ir ES likumdošanas institūcija. ES Padome pieņem lēmumus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas izvirzītajiem priekšlikumiem. ES Padome īsteno likumdošanas varu, parasti kopā ar Eiropas Parlamentu. Padome koordinē dalībvalstu vispārējo ekonomikas politiku, kā arī definē un īsteno ES kopējo ārpolitikas un drošības politiku, pamatojoties uz Eiropadomes izstrādātajām pamatnostādnēm. ES Padome un Eiropas Parlaments arī ir budžeta lēmējinstitūcija, kas pieņem ES budžetu.

 

Padomes sastāvs

Atkarībā no darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem, katru valsti pārstāv tas ministrs, kurš ir atbildīgs par konkrēto jomu (ārlietas, finanses, sociālie jautājumi, transports, lauksaimniecība utt.).

 

ECOFIN

ES Padome Ekonomikas un finanšu jautājumos jeb ECOFIN (The Economic and Financial Affairs Council) ir viens no vecākajiem Eiropas Savienības Ministru padomes veidojumiem, un tas sastāv no dalībvalstu ekonomikas un finanšu ministriem.

 

Darbības jomas

ECOFIN nodarbojas ar tādiem ekonomikas un finanšu jautājumiem, kā ekonomikas politikas koordinācija, ekonomiskā uzraudzība, dalībvalstu budžeta politikas un valsts finanšu monitorings, eiro jautājumi, finanšu tirgus un kapitāla kustība, ekonomiskās attiecības ar trešajām valstīm un ES budžets, kā arī citi jautājumi.