Normatīvo aktu bāzi komercdarbības atbalsta kontroles sistēmas funkcionēšanai Eiropas Savienības līmenī veido:

  1. Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pants;
  2. ES sekundārie normatīvie akti:
  3. Eiropas Savienības tiesas pieņemtie spriedumi.

Ar spriedumiem konkrētās valsts atbalsta lietās var iepazīties Eiropas Savienības Tiesas  mājaslapā.

Izsmeļošāka informācija ar Eiropas Komisijas vai FM Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta sagatavotajiem skaidrojumiem par ES līmeņa normatīvajiem aktiem pieejama šeit