Komercdarbības atbalsta tiesiskais ietvars Eiropas Savienības līmenī ir:

  1. Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pants;
  2. ES pakārtotie tiesību akti:
  3. Eiropas Savienības tiesas pieņemtie spriedumi.
    Ar spriedumiem konkrētās valsts atbalsta lietās var iepazīties Eiropas Savienības Tiesas  mājaslapā.

Izsmeļošāka informācija ar Eiropas Komisijas vai FM Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta sagatavotajiem skaidrojumiem par ES līmeņa normatīvajiem aktiem pieejama šeit