eState aid WIKI ir IT rīks, kas veicina neformālu informācijas apmaiņu par vispārīgiem valsts atbalsta jautājumiem, tai skaitā par Eiropas Savienības aktu interpretāciju komercdarbības atbalsta jomā, starp Eiropas Komisijas dienestiem un Eiropas Savienības dalībvalstīm un EBTA valstīm. eState aid WIKI neietver informācijas apmaiņu par īpašiem gadījumiem, proti, informāciju par konkrētiem uzņēmumiem vai privātpersonām, kurām ir izveidoti citi formāli kanāli. Piekļuve eState aid WIKI ir pieejama tikai ierobežotam skaitam lietotāju, proti, komercdarbības atbalsta sniedzējiem, un to kontrolē Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts.

Lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta sniedzēju darbiniekiem piekļuves tiesības eState aid WIKI sistēmai, iestāde nosūta pieprasījumu, aizpildot norādīto tabulu Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta departamentam uz e-pastu: KAKD.vadiba@fm.gov.lv. Ņemot vērā izstrādāto atbalsta programmu dizainu (piemēram, ja paredzēta atbalsta piešķiršana vairākos līmeņos) iestāde, kam nepieciešama piekļuve eState aid WIKI sistēmai, papildus norāda informāciju par konkrētu atbalsta programmu, kuras ietvaros komercdarbības atbalstu iestāde sniedz, un līguma numuru ar institūciju, kas ir programmas ieviesējs. Tabula pieejama word failā.

ECAS Login iegūst katrs lietotājs individuāli. Praktisku palīdzību, t.sk. kā izveidot ECAS kontu, lūdzam skatīt jautājumu un atbilžu lapā, kas pieejama visās ES valodās. Vēršam uzmanību, ka piekļuve sistēmām ir iespējama, izmantojot ECAS Login, taču tagad visiem lietotājiem neatkarīgi no viņu profila būs vai nu jāinstalē EU Login Mobile App un jāizvēlas verifikācijas metode saistītajā mobilajā tālrunī, vai jāreģistrē sava mobilā tālruņa numuru savā EU Login kontā. Lūdzam skatīt EU Login lietotāja rokasgrāmatu.