eState aid WIKI ir IT rīks, kas veicina neformālu informācijas apmaiņu par vispārīgiem valsts atbalsta jautājumiem, tai skaitā par Eiropas Savienības aktu interpretāciju komercdarbības atbalsta jomā, starp Eiropas Komisijas dienestiem un Eiropas Savienības dalībvalstīm un EBTA valstīm. eState aid WIKI neietver informācijas apmaiņu par īpašiem gadījumiem, proti, informāciju par konkrētiem uzņēmumiem vai privātpersonām, kurām ir izveidoti citi formāli kanāli. Piekļuve eState aid WIKI ir pieejama tikai ierobežotam skaitam lietotāju, proti, komercdarbības atbalsta sniedzējiem, un to kontrolē Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts.

Lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta sniedzēju darbiniekiem piekļuves tiesības eState aid WIKI sistēmai, iestāde nosūta pieprasījumu, aizpildot norādīto tabulu Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta departamentam uz e-pastu: KAKD.vadiba@fm.gov.lv. Ņemot vērā izstrādāto atbalsta programmu dizainu (piemēram, ja paredzēta atbalsta piešķiršana vairākos līmeņos) iestāde, kam nepieciešama piekļuve eState aid WIKI sistēmai, papildus norāda informāciju par konkrētu atbalsta programmu, kuras ietvaros komercdarbības atbalstu iestāde sniedz, un līguma numuru ar institūciju, kas ir programmas ieviesējs. Tabula pieejama word failā.

 

Tabulā iekļaujamā informācija:

Users for eState aid WIKI
First name, last name Full name of the institution ECAS login (7 letters, the first is "n") e-mail address
       


ECAS login iegūst katrs pats individuāli. Kā izveidot ECAS kontu?

Virzīties uz interneta pārlūka adresi: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi un veiciet sekojošus soļus:

  1. Aizpildīt visus obligātos laukus, un nospiest “Submit”.
  2. Jūs saņemsiet saiti uz e-pastu un šai saitei ir jābūt aktivētai 90 minūšu laikā pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.
  3. Ievadiet jauno ECAS paroli un apstipriniet to.
  4. Nospiest “Submit”.
  5. Nospiest “Logout”.
  6. Aizvērt interneta pārlūku.