Nr.
p.k.

Vadlīnijas

Ielāde

1. Informācija par NVO un ministriju sadarbību budžeta izstrādes procesā

2.

Valsts pārvaldes iestādes administratīvo un tēla veidošanas pasākumu nodrošināšanas izdevumu vadlīnijas

3.

Finanšu ministrijas Vadlīnijas informatīva ziņojuma sagatavošanai par kapitālsabiedrību finansiālajiem un darbības rādītājiem, pārvaldot valsts kapitālu

 1. Pielikumi Finanšu ministrijas Vadlīnijām informatīva ziņojuma sagatavošanai uz kārtējā gada 1.septembri (*xls)
 2. Pielikumi Finanšu ministrijas Vadlīnijām informatīva ziņojuma sagatavošanai uz kārtējā gada 30.decembri (*xls)
 1. Pielikumi
 2. Pielikumi

4.

Vadlīnijas "Dienesta pienākumu pildīšanai izmanto dienesta transportlīdzekļu izmaksu uzskaites un kontroles vadlīnijas ministrijām un to pakļautībā esošajām iestādēm un centrālajām valsts iestādēm"

 1. Pielikums Nr.1 "Transportlīdzekļa degvielas patēriņa normas 100 km nobraukumam eksperimentālā noteikšanas kārtība" (*doc)
 2. Pielikums Nr.2 "Akts par degvielas patēriņa normas noteikšanu (eksperimentāli nosakot)" (.doc)
 3. Pielikums Nr.3 "Ceļazīme nr..." (*doc)
 4. Pielikums Nr.4 "Atskaite par degvielas izlietošanu" (*doc)
 1. Nr.1.
 2. Nr.2.
 3. Nr.3.
 4. Nr.4.

5.

Vadlīnijas ministrijām un citām centrālām  valsts iestādēm administratīvo izdevumu  un atbalsta funkciju indikatoru pielietošanai finanšu un budžeta analīzē

Pielikums Nr.1 "Administratīvo izdevumu indikatoru aprēķināšanas piemērs" (xls)
Pielikums Nr.2 "Atbalsts funkciju indikatoru aprēķināšanas piemērs" (*xls)

 1. Nr.1.
 2. Nr.2.