ESM ir pieejamas sekojošas atbalsta formas:

  • piesardzības finansiālā palīdzība piesardzīgu nosacījumu kredīta līnijas veidā (dalībvalstīm, kuras izpilda noteiktus kritērijus, tajā skaitā Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumus) vai paaugstinātu nosacījumu kredīta līnijas veidā (dalībvalstīm, kuras neizpilda nosacījumus).
  • Finansiālās palīdzības ESM dalībniecei aizdevumu veidā konkrētiem šīs ESM dalībnieces finanšu iestāžu rekapitalizēšanas nolūkiem. Šo finanšu instrumentu izmantoja Spānija 2012.gadā, kad ESM aizdevums veidoja EUR 41,3 mljrd.
  • Finansiālā palīdzība ESM dalībniecei aizdevuma veidā dalībvalstīm, kurām ir ievērojamas finanšu vajadzības, vai kuras lielā mērā ir zaudējušas pieeju tirgiem, kā daļu no šo valstu makroekonomiskās pielāgošanas programmas. Šādu palīdzību 2013.gadā saņēma Kipra un 2015.gadā – Grieķija.
  • ESM dalībnieces obligāciju pirkuma organizēšana primārajā tirgū ar mērķi maksimizēt finansiālās palīdzības izmaksu efektivitāti. Šis instruments var būt kā papildinājums regulārajam aizdevumam.
  • Operāciju organizēšana sekundārajā tirgū attiecībā uz ESM dalībnieces obligācijām. Šis instruments ir mērķēts uz valdības parāda tirgus funkciju atbalstu.