Finanšu ministrijas pārstāvību Eiropas Savienības Padomes darba grupās savas kompetences ietvaros nodrošina atbilstoši sarakstam „Kompetenču sadalījums starp ministrijām un citām valsts iestādēm atbilstoši komiteju un darba grupu sarakstam, kuras ir iesaistītas Eiropas Savienības Ministru padomes darba sagatavošanā”.

Plašāka informācija: http://www.mfa.gov.lv/images/File/ES/ES_Padomes_darba_grupas.pdf