Latvijas Republika Eiropas Semestra (ES) ietvaros katru gadu iesniedz Vispārējās valdības budžeta plāna projektu, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.473/2013. Regula paredz koordinēt un stiprināt budžeta uzraudzības procesu eirozonā kopumā:

  • nodrošinot vienotu budžetu izstrādes laika ietvaru – budžeta procesa uzraudzība, kas tiek veikta pavasarī līdz ar Konverģences un Stabilitātes programmu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā (EK), tiek papildināta ar otru uzraudzības fāzi, kas tiek īstenota rudenī, eirozonas dalībvalstīm gatavojot gadskārtējo valsts budžetu;
  • nosakot vienotus budžeta principus, kas balstās fiskālajos nosacījumos, ko paredz stiprinātais Stabilitātes un izaugsmes pakts.

Šāda budžeta plāna sagatavošana parasti notiek tad, kad eirozonas dalībvalsts valdība ir izstrādājusi valsts budžetu iesniegšanai nacionālajā parlamentā. Plāna mērķis ir iesniegt EK informāciju, kas ļautu tai novērtēt plānotā valsts budžeta atbilstību ES tiesību normām fiskālās disciplīnas jomā.

Budžeta plāns ir veids, kādā tiek īstenota ES ciešāka iesaiste dalībvalstu budžetu sagatavošanā. Ja EK konstatē, ka budžeta plāns būtiski pārkāpj ES fiskālās disciplīnas noteikumus, tā var noraidīt budžeta plānu un pieprasīt dalībvalstij veikt izmaiņas un iesniegt to atkārtoti. Tāpat EK savā atzinumā var sniegt rekomendācijas plāna uzlabošanai. Procedūra paredz, ka nacionālie parlamenti ņem vērā EK atzinumu, pieņemot galīgajā lasījumā valsts budžetu.

Savukārt, gadījumā, kad valstī ir vēlēšanas un līdz 15. oktobrim tās nav izstrādājušas valsts budžeta projektu, tās līdz 15. oktobrim iesniedz vispārējās valdības budžeta plānu pie nemainīgas politikas scenārija, t. i., iesniedz galveno budžeta rādītāju prognozes, kādas tās būtu, ja netiktu pieņemti nekādi jauni ieņēmumus un izdevumus skaroši lēmumi. ES noteikumi paredz, ka pēc tam, kad valdība ir izstrādājusi valsts budžeta projektu, tā atkārtoti iesniedz budžeta plānu.