Valsts budžeta sagatavošanas pienākums ir nostiprināts Latvijas Republikas Satversmē, kas vēstī - Saeima ik gadus pirms saimnieciskā gada sākšanās lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, kura projektu tai iesniedz Ministru kabinets. Ministru kabineta iesniegto valsts budžeta likumprojektu (budžeta likumprojektu paketi) Saeima pārbauda un apstiprina likumdošanas kārtībā.

Budžeta nozīmīgums un tā sagatavošanas būtiskākie aspekti tiek uzvērti Likumā par budžetu un finanšu vadību:

  • Budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm.
  • Budžets ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā.
  • Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi.
  • Budžetu izstrādājot, jāņem vērā nepieciešamība nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru.

Ministru kabinets iesniedz valsts budžeta likumprojektu un pavadošo likumprojektu paketi Saeimai līdz 15. oktobrim, bet Saeimas vēlēšanu gadā - ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi Ministru kabinetam savu uzticību.

Plašāka informācija par budžeta procesu Latvijā ir pieejama prezentācijā: