Sadaļā apkopoti aktuālie nozares budžeta dati grafiku un tabulu veidā, t.sk. ietverot informāciju ar raksturojošākajiem rezultatīvajiem rādītājiem, prioritārajiem pasākumiem, starptautiskajiem salīdzinājumiem.