Žurnālistu jautājumiem

info [at] fm.gov.lv

Informācija par Eiropas Savienības fondiem

esfondi [at] fm.gov.lv

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000014724
Bankas konts:
LV50TREL2130050028000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
BIC TRELLV22

Arhīvs

Tālrunis: +371 67095576

Personas datu aizsardzības speciālisti:

 • Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000;
 • Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000.

E‑pasts: datu.aizsardziba@fm.gov.lv

Jautājumiem par sabiedriskā labuma statusu

Sabiedriskā labuma komisijas sekretariāts
Tārunis: +371 67122011; +371 67121842; +371 67123535; +371 67122866
E-pasts: slk@vid.gov.lv

Jautājumiem par De minimis atbalsta uzskaites sistēmu

Komercdarbības atbalsta kontroles departaments
Tālrunis: +371 20299453+371 26614531
E-pasts:  deminimisis@fm.gov.lv
IT atbalsts: ITsupport@fm.gov.lv (par atbalsta sniedzēju piekļuves jautājumiem sistēmai, parolēm)
Vairāk par De minimis atbalsta uzskaites sistēmu

Jautājumiem par De minimis atbalstu

Komercdarbības atbalsta kontroles departaments
Tālrunis:
 +371 25618259, +371 28653622
E-pasts:  deminimisis@fm.gov.lv
Vairāk par De minimis atbalstu

Jautājumiem par nodokļu maksāšanu

Valsts ieņēmumu dienesta informatīvie tālruņi
www.vid.gov.lv

 

 

Personas ar kustību traucējumiem var apmeklēt Finanšu ministriju, izmantojot galvenās ieejas durvis Smilšu ielā 1. Lai iekļūtu ēkā, jānospiež poga palīdzības izsaukšanai, kas atrodas durvju labajā pusē. Iekštelpās ērtībai ir pieejams arī pacēlājs un lifts.

! Lai saglabātu noteiktos Covid-19 ierobežošanas pamatprincipus un ievērotu  piesardzības pasākumus dokumentus Finanšu ministrijā var iesniegt :

 • elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • e-pastā – pasts@fm.gov.lv
 • nosūtot pa pastu – Rīga LV-1050, Smilšu iela 1
 • atstājot Rīgā, Smilšu ielā 1, Finanšu ministrijas korespondences  pasta kastē

Lai veicinātu vienotu un drošu saziņu, gadījumos, kad nepieciešams nodot nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, komunikācijai ar Finanšu ministriju aicinām izmantot e-adresi.

Raksti mums uz e-adrese

E-pasts oficiālai sarakstei: pasts@fm.gov.lv
Vēstule ir jānoformē atbilstoši lietišķas sarakstes prasībām un jānorāda sūtītāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija (pasta adrese, tālrunis, e-pasts), to ieteicams parakstīt ar e-parakstu. Atbildes tiek sniegtas Iesniegumu likumā paredzētajā kārtībā (skat. zemāk "Iesniegumu iesniegšanas kārtība un apmeklētāju pieņemšana Finanšu ministrijā").

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iesniegumu iesniegšanas kārtība un apmeklētāju pieņemšana Finanšu ministrijā

Skatīt visas nodaļas

Darba laiks

 • Pirmdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 17:00
 • Otrdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 17:00
 • Trešdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 17:00
 • Ceturtdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 17:00
 • Piektdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 17:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts