Žurnālistu jautājumiem

info [at] fm.gov.lv

Informācija par Eiropas Savienības fondiem

esfondi [at] fm.gov.lv

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000014724
Bankas konts:
LV50TREL2130050028000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
BIC TRELLV22

Jautājumiem par sabiedriskā labuma statusu

Sabiedriskā labuma komisijas sekretariāts
Tārunis: +371 67122011; +371 67121842; +371 67123535; +371 67122866
E-pasts: slk@vid.gov.lv

Jautājumiem par De minimis atbalsta uzskaites sistēmu

Komercdarbības atbalsta kontroles departaments
Tālrunis:  +371 67095456, +371 67083831+371 67095624
E-pasts:  deminimisis@fm.gov.lv
IT atbalsts: ITsupport@fm.gov.lv (par atbalsta sniedzēju piekļuves jautājumiem sistēmai, parolēm)
Vairāk par De minimis atbalsta uzskaites sistēmu

Jautājumiem par De minimis atbalstu

Komercdarbības atbalsta kontroles departaments
Tālrunis:
 +371 67083854+371 67095506
E-pasts:  deminimisis@fm.gov.lv
Vairāk par De minimis atbalstu

Jautājumiem par nodokļu maksāšanu

Valsts ieņēmumu dienesta informatīvie tālruņi
www.vid.gov.lv

 

Personas ar kustību traucējumiem var apmeklēt Finanšu ministriju, izmantojot galvenās ieejas durvis Smilšu ielā 1. Lai iekļūtu ēkā, jānospiež poga palīdzības izsaukšanai, kas atrodas durvju labajā pusē. Iekštelpās ērtībai ir pieejams arī pacēlājs un lifts.

! Lai saglabātu noteiktos Covid-19 ierobežošanas pamatprincipus un ievērotu  piesardzības pasākumus dokumentus Finanšu ministrijā var iesniegt :

 • elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • e-pastā – pasts@fm.gov.lv
 • nosūtot pa pastu – Rīga LV-1050, Smilšu iela 1
 • atstājot Rīgā, Smilšu ielā 1, Finanšu ministrijas korespondences  pasta kastē

E-pasts oficiālai sarakstei: pasts@fm.gov.lv
Vēstule ir jānoformē atbilstoši lietišķas sarakstes prasībām un jānorāda sūtītāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija (pasta adrese, tālrunis, e-pasts), to ieteicams parakstīt ar e-parakstu. Atbildes tiek sniegtas Iesniegumu likumā paredzētajā kārtībā (skat. zemāk "Iesniegumu iesniegšanas kārtība un apmeklētāju pieņemšana Finanšu ministrijā").

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iesniegumu iesniegšanas kārtība un apmeklētāju pieņemšana Finanšu ministrijā

Skatīt visas nodaļas

Darba laiks

 • Pirmdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 18:00
 • Otrdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 17:00
 • Trešdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 17:00
 • Ceturtdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 17:00
 • Piektdiena 08:30 - 12:30, 13:00 - 16:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts