Finanšu ministrijas darbības un attīstības stratēģija 2020. -2024. gadam. (Apstiprināta ar FM 01.04.2020. rīkojumu Nr. 107) ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas nosaka Finanšu ministrijas misiju, vērtības, stratēģiskos mērķus, stratēģiskās prioritātes, sasniedzamos rādītājus. Informācija par ministrijas stratēģijas izpildi ik gadu tiek publicēta Finanšu ministrijas Publiskajā gada pārskatā.