1. Aktuālā informācija par Valdības rīcības plānu pieejama šeit;
  2. MK rīkojums Nr.55 (20.01.2024.) par VRP apstiprināšanu;
  3. FM Valdības rīcības plāna atbildībā un līdzatbildībā esošie pasākumi: