FM 2024. gada budžets

Par Finanšu ministrijas (resora) 2024. gada budžetu

Finanšu ministrijas kopējā budžetā iekļauti gan izdevumi ministrijas un tās padotības iestāžu darbības nodrošināšanai, gan izdevumi, kas tiek veikti saskaņā ar uzņemtajām starptautiskajām saistībām vai normatīvo aktu prasībām.

Finanšu ministrijas kopējie izdevumi saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” noteikti 1 365.1 miljonu eiro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 1 013.8 miljonu eiro apmērā. Lielākie pamatfunkciju īstenošanas izdevumi plānoti iemaksām Eiropas Savienības budžetā (425.6 milj. eiro jeb 42.0%) un valsts parāda apkalpošanai (362.2 milj. eiro jeb 35.7%). Pārējie pamatfunkciju īstenošanas izdevumi paredzēti resora iestāžu darbības nodrošināšanai, valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īstenoto būvniecības projektu finansēšanai un iemaksām starptautiskajās organizācijās.

No kopējiem resora izdevumiem 351.3 miljoni eiro plānoti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, galvenokārt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrēto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenotājiem (320.1 milj. eiro jeb 91.1%).

Par Finanšu ministrijas (iestādes) 2024. gada budžetu

Finanšu ministrijas (iestādes) izdevumi paredzēti 475.2 miljonu eiro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 469.3 miljonu eiro apmērā (tai skaitā iemaksām Eiropas Savienības budžetā, “Valsts nekustamie īpašumi” īstenoto būvniecības projektu finansēšanai un iestādei noteikto funkciju izpildei) un izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 5.9 miljonu eiro apmērā.