Nodokļa objekts ir preču, kas tiek ievestas no vai izvestas uz trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis), vērtība.

Muitas maksājumi ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas Nr. 952/2013 , ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 5.panta 20.punktā noteiktais ievedmuitas nodoklis un 21.punktā noteiktais izvedmuitas nodoklis (turpmāk – muitas nodoklis) un ar tiem saistītie maksājumi, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, kurus piemēro, preces importējot Latvijas Republikas muitas teritorijā.