Informācija par plānotajiem PPP līgumiem

Lai varētu pieņemt lēmumu par projekta īstenošanu atbilstoši PPP, kā arī uzsākt attiecīgo PPP procedūru, ir jāveic projekta finanšu un ekonomiskais izvērtējums jeb aprēķini (FEA), lai noteiktu PPP piemērojamību un efektivitāti konkrētā projekta īstenošanā no publiskās personas finanšu resursu racionālas un efektīvas izmantošanas viedokļa. Informācija par FEA veikšanu ir jāsniedz Centrālās finanšu un līgumu aģentūrai. Savukārt par veiktajiem FEA ir jāsaņem Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Finanšu ministrijas atzinums.

 

Informācija par PPP līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procesā esošajiem projektiem pieejama šeit.

Atbilstoši Ministru prezidenta 17.05.2011. rezolūcijā Nr.56/P-954-jur dotajam uzdevumam Finanšu ministrijas apkopotā informācija par plānotajiem PPP līgumiem pieejama šeit.

Informācija par noslēgtajiem PPP līgumiem

Tieslietu ministra pārraudzībā esošais Uzņēmumu reģistrs veic noslēgto PPP līgumu, to grozījumu un izbeigšanas reģistrāciju un uzskaiti tā uzturētajā Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā. Līgumu reģistrs ir publisks.

PPP līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabineta 13.10.2009 noteikumi Nr.1184 „Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība”.

Finanšu ministrijas apkopotā informācija par noslēgtajiem PPP līgumiem pieejama šeit (informācija atjaunota 22.03.2011.).