PMO ir dibināta 1952.gadā kā Muitas sadarbības padome, kuras uzdevums ir uzlabot muitas administrāciju darba efektivitāti, kā arī nodrošināt sabiedrības aizsardzību un veicināt starptautisko tirdzniecību.

PMO ir neatkarīga starpvalstu institūcija, kura darbojas starptautisko standartu izstrādē, sadarbības stiprināšanā un kapacitātes veicināšanā muitas jomā. PMO tās dalībvalstīm sniedz tehnisko palīdzību un mācības starptautisko standartu ieviešanai.

PMO struktūru veido Padome, vairākas komitejas, politikas komisija un sekretariāts, kura sastāvā ietilpst ģenerālsekretāra birojs, administratīvās struktūrvienības un direktorāti.

Latvija iestājās PMO 1992.gada 22.jūnijā. Katru gadu Latvija veic dalības maksas PMO iemaksu saskaņā ar PMO Padomes lēmumā noteikto. 2020.gadā Latvija veica PMO dalības iemaksu EUR 26 356,33 apmērā par laika posmu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.