Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Latvija iestājās vairākās starptautiskajās finanšu institūcijās - Starptautiskajā Valūtas fondā, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā, kā arī Pasaules Bankas organizācijās. Iestāšanos reglamentē šādi likumi: 1992.gada 15.aprīļa likums „Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā Rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā”, kā arī „Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā Valūtas fondā”.

2000.gada 11.oktobrī, pieņemot likumu „Par Eiropas Padomes Attīstības bankas līgumu”, Latvija kļuva par Eiropas Padomes Attīstības bankas dalībnieci.

Savukārt par Eiropas Investīciju bankas un Ziemeļu Investīciju bankas akcionāru Latvija kļuva pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. To paredz 2003. gada 16. aprīlī parakstītais Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā līgums un 2004.gada 4.novembra likums „Par līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku”.